Kişisel Verilere İlişkin Aydınlatma ve Bilgilendirme Metni

Temel Gizlilik Politikamız;

 1. Kube Company, “Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun”, “Türk Ceza Kanunu”, “Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun”, “Mesafeli sözleşmeler Yönetmeliği” ve bir takım yasal düzenlemelerden doğan yükümlülükleri nedeniyle işbu açıklama ve gizlilik politikasını kullanıcılarımızın dikkatine sunmaktadır.

 2. İşbu Gizlilik Politikası ve Aydınlatma Metni, site kullanıcıları tarafından onaylanmış sayılacak ve sitede her zaman ulaşılabilir şekilde temin edilecek güncel hali başkaca bir bildirime gerek olmaksızın site kullanıcıları için bağlayıcı olacaktır.

 3. Kube Company, yukarıda anılan yasal düzenlemeler ve işbu bildirimde yer verilen sebep ve koşullarla rızanız ve/veya yasal düzenlemelerdeki istisnalar çerçevesinde kişisel verileri toplamakta, kullanmakta ve işlemektedir. Kube Company, bu doğrultuda kişisel bilgilerinizi kaydedecek, saklayacak, üçüncü kişilerle paylaşabilecek, devredebilecek, sınıflandırabilecek ve işleyebilecektir.

 4. Bazı sayfalarımızda, internet sayfası akışımızı analiz etmemize, hizmetlerimizi kişiselleştirme, parolanızı hatırlama, nereden bağlandığınızı belirleme, ziyaret sürenizi belirleme, içerik ve reklamlarımızın tanıtım etkinliğini ölçmemize ve güvenliğimizi geliştirmemize yardımcı olması amacıyla "çerezler" (sabit sürücünüze yerleşen küçük dosyalar) kullanmaktayız. Çerezler, web sitemizin reklam verdiği internet sitelerini ziyaret ettiğinizde ilginizi çekebilecek reklamları sunabilmek için “reklam teknolojisini” işletebilmek için de kullanılmaktadır.

  Çerezler hakkında bilmeniz gereken birkaç önemli husus şöyledir:

  1. * Bazı özellikleri, yalnızca çerezlerin kullanılması halinde sunmaktayız.

  2. * Çerezleri, sizleri belirlemek ve oturumunuzun açık kalmasını sağlamak amacıyla kullanıyoruz.

  3. * Çoğu çerezler "oturum çerezleri" dir, yani oturumun kapatılması ile sabit sürücünüzden otomatik olarak silinmektedir. Kalıcı çerezler ise sabit diskinizde kalır. İstediğiniz zaman kalıcı çerezleri kaldırabilir ve hem oturum çerezlerini hem de kalıcı çerezleri reddedebilirsiniz. Çerezleri reddederseniz web sitesi veya mobil uygulamanın bazı işlevlerini kullanamayabilirsiniz.

  4. * Sitenin belirli sayfalarında ve kontrolümüz dışında üçüncü kişilerin çerezleri ile de karşılaşmanız mümkündür. (örneğin, başkaca bir kullanıcı tarafından oluşturulan ve ürün tanıtım sayfasından link verilen bir internet sitesine girilmesi halinde, bu internet sayfasında da çerezler olabilir)

 5. İşbu Kube Company sitesinde dolaşmakla kişisel verilerinizin aşağıdaki amaçlarla kullanılmasına muvafakat etmektesiniz;

  1. Web sitesi veya mobil uygulama üzerinden kullanıcının (Hizmet Sağlayıcı/Kullanıcı vb.), kimlik bilgilerini teyit edilmesi,

  2. Kube Company tarafından iletişim sağlanmak üzere adres, telefon, e-posta ve diğer bilgilerin kaydedilmesi, web sitesi veya mobil uygulama üzerinden veya Kube Company’de listelenip haricen sözleşme yaptığınız karşı taraf ile paylaşılması,

  3. Kullanıcı ve Üyelik Sözleşmesi, güncel durumu ve güncelleme ve değişiklikleri ile ilgili Kube Company tarafından iletişime geçilmesi ve bilgilendirme yapılması,

  4. Elektronik veya kağıt ortamında hizmet dahilindeki işlemlere dayanak olacak tüm kayıt ve belgelerin düzenlenmesi,

  5. Kullanıcı ve Üyelik Sözleşmesine ilişkin borç ve yükümlülüklerin yerine getirilebilmesi,

  6. Kamu güvenliği ve Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında kamu kurum ve kuruluşlarına ve görevlilerine talep halinde bilgi verilmesi,

  7. Hizmet standartlarının artırılması amacıyla, kampanya ve fırsatlar hakkında bilgi verilmesi,

  8. Kullanıcı şikayet ve önerilerinin değerlendirilmesi,

  9. Sitede oluşan sorunların giderilmesi ve işleyişin sağlanabilmesi için IP trafik bilgisinin kullanılması,

 6. Kişisel Verilerin 3. Kişilerle Paylaşılması

  1. Kube Company ile paylaşılan kişisel verileriniz aşağıdaki istisnalar dışında kural olarak onayınız dışında 3. Kişilerle paylaşılmamaktadır.

  2. Kube Company tarafından alınan kişisel verilerinizin aşağıdaki hallerde 3. Kişilerle paylaşılmasına muvafakat etmektesiniz.;

   1. Telefon numaralarınız, e-posta adresiniz, T.C. kimlik numaranız, isminiz soy isminiz, sözleşmenin diğer tarafı (Hizmet Sağlayıcı/Kullanıcı vb.) ile paylaşılacaktır.

   2. Yasal yükümlülüklerimiz gereği, kamu kurum ve kuruluşları tarafından yasal düzenlemeler çerçevesinde talep edilen kişisel verileriniz paylaşılabilecektir.

   3. Kişisel bilgilerin güvenliğinin sağlanması amacıyla, Kube Company sağlam, güvenli bir teknoloji ve gizliliğin korumasına ilişkin başka programlar kullanacaktır. Kube Company sunucularının veya verileri saklandığı birimlerin yurt dışında olabilir ve bu çerçevede, tüm bilgiler yurt dışında saklanabilir.

   4. Kişisel verileriniz, faaliyetlerimizi yürütebilmek ve/veya sözleşmeler gereği yerine getirmemiz gereken borç ve yükümlülüklerimizin ifası amacıyla; anlaşmalı yurt içi ve yurt dışı banka ve finans kuruluşlarıyla, lisanslı ödeme kuruluşlarıyla, çözüm ortaklarımızla, verilerin bulut ve benzeri ortamlarda tutulması için hizmet aldığımız yurt içi ve yurt dışı 3. Kişilerle, sunucu hizmeti aldığımız yurt içi ve yurt dışı 3. Kişilerle, ticari elektronik ileti gönderilmesi için hizmet aldığımız yurt içi ve yurt dışı kuruluşlarla, Bankalar arası Kart Merkezi ile, hissedarlarımız, doğrudan ve dolaylı bağlı ortaklık ve iştiraklerimizle, reklam ve iletişim ajansımız ile paylaşılabilecektir.

   5. Kişisel verilerinizin 3. Kişilerin nezdinde korunması ve oluşabilecek hak ihlallerinden Kube Company’nin herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.

 7. KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI ESASLARI

Kişisel Verilerin Korunmasına İlişkin Önlemler

 1. Kişisel verilerin korunması hakkı, Kube Company için temel insan hakkı olup Kube Company olarak bu konuda azami hassasiyet göstermekteyiz. Kube Company, kişisel verilere yetkisiz erişim veya bu bilgilerin kaybı, hatalı kullanımı, ifşa edilmesi, değiştirilmesi veya imha edilmesine karşı korumak için gerekli önlemleri almaktadır.

 2. Kube Company kişisel verilerinizi gizli tutmayı, gizliliğin sağlanması ve güvenliği için gerekli teknik ve idari her türlü tedbiri almayı ve gerekli özeni göstermeyi taahhüt etmektedir. Kube Company’nin gerekli bilgi güvenliği önlemlerini almasına karşın, web sitesine ve sisteme yapılan saldırılar sonucunda kişisel verilerin zarar görmesi veya üçüncü kişilerin eline geçmesi durumunda, Kube Company bu durumu derhal sizlere ve Kişisel Verileri Koruma Kurulu’na bildirir.

 3. İşlenen Kişisel Verileriniz, Kişisel Veri İşleme Amacı ve Hukuki Dayanağı

  1. Size daha iyi hizmet verebilmek amacıyla ve 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun ve ilgili ikincil mevzuat, 6563 Sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun ve ilgili ikincil mevzuat, 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu ve 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu başta olmak üzere, ilgili mevzuattan kaynaklanan yasal yükümlülüğü çerçevesinde; söz konusu amaç ve yasal yükümlülüklerini yerine getirebilmeyi sağlayacak kişisel verilerinizi (ad, soyad, doğum tarihi, e-posta, telefon numarası, adres, meslek, eğitim, sosyal medya hesaplarıyla bağlanılması durumunda kullanıcının o kanallar aracılığıyla paylaşılmasına onay verdiği bilgiler, faydalanılan kampanya bilgisi, uygulama üzerindeki gezinme ve tıklama log bilgileri, uygulamayı açtığı lokasyon bilgileri) sizlerden talep etmektedir. Bu kişisel veriler açık rızanıza istinaden, işbu Kişisel Verilerin Korunması Politikası ile belirlenen amaçlar ve kapsam dışında kullanılmamak kaydı ile ve kanuni bir zorunluluk olarak bilgi güvenliği tedbirleri de alınarak verilen hizmetin kalitesinin arttırılması amacıyla işlenecek, saklanacak, yasal sınırlar gözetilmek kaydıyla 3. kişilerle paylaşılabilecektir.

 4. 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 11. maddesi gereği haklarınız;

  1. Kube Company’ye başvurarak, kişisel verilerinizin;

   1. işlenip işlenmediğini öğrenme,

   2. işlenmişse bilgi talep etme,

   3. işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, ç) yurt içinde/yurt dışında aktarıldığı 3. kişileri bilme,

   4. eksik/yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme

   5. 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini/yok edilmesini isteme,

   6. aktarıldığı 3. kişilere yukarıda sayılan (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme,

   7. münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

   8. kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme hakkına sahipsiniz.

 5. 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu madde 11/d uyarınca kişisel verileriniz ile ilgili kayıtlarınızı güncellemek/düzeltmek için şirketimizde kayıtlı e-posta adresinizden info@kubecompany.com adresine mail atabilir, 11.madde uyarınca sahip olduğunuz diğer haklarınızı kullanmak için ise info@Kube Companycompany.com mail adresine size ait güvenli elektronik imza ile imzalanmış bir e-posta ile mail atabilir veya, şirketimize hitaben yazdığınız “Word, pdf veya udf” formatındaki bir dosyayı güvenli e-imza ile imzalayarak info@Kube Companycompany.com mail adresine iletilebilir veya, kargo ile ıslak imzanızı taşıyan bir dilekçe ile şirket adresimize gönderebilirsiniz.

 6. Kişisel Verilerinizin Doğru ve Güncel Olarak Muhafaza Edilmesi

  1. Kullanıcı/Kullanıcılar web sitesi üzerinde paylaştıkları bilgilerin doğru olmasının ve güncel bir şekilde muhafaza edilmesinin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu anlamında kişisel verileri üzerinde sahip oldukları hakları kullanabilmeleri ve ilgili diğer mevzuat açısından önemli olduğunu bildiklerini ve yanlış bilgi verilmesinden doğacak sorumlulukların tamamen kendilerine ait olacağını kabul ve beyan etmişlerdir.

 7. Kişisel Verilerinizin Silinmesi, Yok Edilmesi Veya Anonimleştirilmesi

  1. İşbu metinde belirtilen amaçlarla işlenmiş olan kişisel verileriniz; 6698 sayılı Kanun madde 7/f.1’e göre işlenmesi gerektiren amaç ortadan kalktığında ve Türk Ceza Kanunu madde 138’e göre ise kanunların belirlediği süreler geçince tarafımızca anonimleştirilerek kullanılmaya devam edilecektir. Anonimleştirme, verilerin başka verilerle eşleştirilerek dahi hiçbir surette kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiyle ilişkilendirilemeyecek hale getirilmesini ifade etmektedir.

 8. Kişisel verilerinizin işlenmesi ve kullanılması ile ilgili olarak her zaman silme ve vermiş olduğunuz onayı geri alma hakkınız bulunmaktadır. Kişisel verilerinizin silinmesini istediğiniz takdirde info@Kube Companycompany.com mail adresine size ait güvenli elektronik imza ile imzalanmış bir e- posta ile mail atabilir veya, şirketimize hitaben yazdığınız “Word, pdf veya udf” formatındaki bir dosyayı güvenli e-imza ile imzalayarak info@kubecompany.com mail adresine iletebilir veya kargo ile ıslak imzanızı taşıyan bir dilekçe ile şirket adresimize gönderebilirsiniz.

 1. Gizlilik/Kişisel Verilerin Korunması Politikası’nda Yapılacak Değişiklikler

  1. Kube Company, işbu “Kişisel Verilerin Korunmasına İlişkin Esaslar”da her zaman değişiklik yapabilir. Bu değişiklikler, değiştirilmiş yeni “Kişisel Verilerin Korunmasına İlişkin Esaslar”ın Kube Company sitesine (www.kubecompany.com ve app.kubecompany.com) konulmasıyla birlikte derhal geçerlilik kazanır. İşbu “Kişisel Verilerin Korunmasına İlişkin Esaslar”ındaki değişikliklerden haberdar olmanız için, sizlere gerekli bilgilendirme yapılacaktır.

 2. Uygulanacak Hukuk, Yetkili Mahkeme Ve İcra Daireleri

  1. İşbu “Kişisel Verilerin Korunmasına İlişkin Esaslar” Türkiye Cumhuriyeti Kanunlarına tabidir. Burada yer alan hususlarla ilgili olarak herhangi bir uyuşmazlık veya ihtilaf iddia veya talep olduğu takdirde, İstanbul Mahkeme ve İcra Daireleri yetkili olacaktır.

 3. Son Hüküm

  1. Kullanıcı/Kullanıcılar, web sitesine girmeden önce yukarıda yer alan “Kişisel Verilerin Korunmasına İlişkin Esaslar”ını okuduklarını, yukarıda belirtilen tüm hususlara uyacaklarını, web sitesinde ve mobil uygulamalarda yer alan içeriklerin ve Kube Company’ye ait tüm elektronik ortam ve bilgisayar kayıtlarının Hukuk Muhakemeleri Kanunu madde 193 uyarınca kesin delil sayılacağını gayrıkabili rücu olarak kabul, beyan ve taahhüt etmişlerdir.

 4. Kişisel Verileriniz Konusunda Kube Company ile iletişim

  1. Kişisel verilerinizin doğru ve güncel olarak tutulması Kube Company sorumluluğunda olup, güncellenmesi, yanlış kişisel verilerin düzeltilmesi ve kişisel verilerinizle ilgili diğer her türlü soru, talep ve görüşleriniz için info@kubecompany.com adresinden bizimle iletişime geçebilirsiniz.


Son güncelleme 22 Şubat 2023


Kubecompany.com'u kullanarak Gizlilik ve Veri Güvenliği Politikamızı ve Çerez Politikamızı kabul etmektesiniz.Tamam